Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000994


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ ELEKTROCIEPŁOWNI KWK "MARCEL" W RADLINE

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 276755227

 • NIP:
 • 6472218531

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • WODZISŁAWSKI

 • Gmina:
 • RADLIN

 • Miejscowość:
 • RADLIN

 • Adres:
 • KORFANTEGO 52 44-310 RADLIN

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 23 maja 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPOWAŻNIENI:PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU , A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA /ZEBRANIA DELEGATÓW/

 • Członkowie reprezentacji:
 • GRAŻYNA LIPIECKA, sekretarz JERZY ŁYSEK, przewodniczący RYSZARD GRABOWSKI, wiceprzewodniczący HENRYK KORZONEK, członek zarządu PAWEŁ PROSKE, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000994 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000994. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ ELEKTROCIEPŁOWNI KWK "MARCEL" W RADLINE wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.