Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000995


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "MARONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 331256246

 • NIP:
 • 6711638585

 • Województwo:
 • ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Powiat:
 • KOŁOBRZESKI

 • Gmina:
 • KOŁOBRZEG

 • Miejscowość:
 • KOŁOBRZEG

 • Adres:
 • ŁOPUSKIEGO 26-28 78-100 KOŁOBRZEG POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 19 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNONY JEST PRZEZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

 • Członkowie reprezentacji:
 • JAROSŁAW WOJCIECH GRUSZECKI, samoistna KATARZYNA NATALIA GÓRECKA, prezes zarządu EDWARD GRUSZECKI, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000995 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000995. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "MARONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.