ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY KRK

  Świadectwo niekaralności Krajowy Rejestr Karny. Jeśli jesteś kandydatem na pracownika i potrzebujesz zaświadczenia o niekaralności do pracy czyli informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystarczy wypełnić poniższy formularz.

  Potoczna nazwa dokumentu to zaświadczenie o niekaralności lub świadectwo niekaralności. Przez internet zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w wersji papierowej można uzyskać składając zamówienie przez poniższy formularz z dowolnego miejsca w Polsce lub zagranicy niezaleśnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania. Zaświadczanie zarówno dla osoby czy podmiotu zbiorowego ma format kartki A4 dane plus pieczęci plus znaczek. Zaświadczenie wygląda tak jak na zdjęciu obok.

  Co trzeba zrobić aby otrzymać zaświadczenie ?

  W celu zamówienia przez internet zaświadczenia o niekaralności do pracy trzeba wypełnić poniższy formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności. Po wypełnieniu prawidłowo formularza i po opłaceniu na adres e-mail podany w formularzu przesłany zostanie gotowy wniosek wraz z pełnomocnictwem do wydrukowania oraz podpisania długopisem. Z uwagi, iż Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym aby uzyskać informacje trzeba wyrazić zgodę na sprawdzenie poprzez podpisanie wniosku i pełnomocnictwa wyłącznie przez osobę która ma zostać sprawdzona przyszły pracownik.

  Wniosek i pełnomocnictwo do wydrukowania. Dokumenty na e-mailu do podpisania i odesłania.

  Po wydrukowaniu i podpisaniu przesłanego e-mailem dokumentu (wniosku i pełnomocnictwa) należy przesłać go pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu zamówienia. Nie trzeba wysyłać skanu ani faxu gdyż wydrukowane podpisy nie są honorowane przez Krajowy Rejestr Karny w Polsce.

  Uzyskanie Zaświadczenia z KRK i koszty:

  Za sprawdzenie osoby Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę w znakach opłaty sądowej (zawartej w cenie końcowej) od osób fizycznych (w tym wszelka działalność gospodarcza) i od firm wyłącznie posiadających nr KRS zaś na rzecz państwa należy wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa (zawartej w cenie końcowej). Za przygotowanie i przesłanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja (zawarta w cenie końcowej) w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy i opcji dodatkowych (zawarte w cenie końcowej). Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym. Dodatkowe opcje to uzyskaniu pieczęci klauzuli - Apostille z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie opłata wynosi 140 zł oraz tłumaczenie uwierzytelnione na język angielski opłata wynosi 133 zł zaś tłumaczenie uwierzytelnione na język niemiecki 153 zł.

  Koszt zaświadczenia o niekaralności z KRK. Dane

  Przy wypełnianiu poniższego formularza szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe podanie numer PESEL, imion i nazwiska. Zaświadczenia wydawane przez Polski Rejestr Karny są w języku polskim. Zaświadczenie nie jest wydawane w języku innym niż język polski ale można zamówić dostępne przez poniższy formularz tłumaczenie uwierzytelnione na język angielski opłata wynosi 133 zł lub tłumaczenie uwierzytelnione na język niemiecki 153 zł.

  Wysłanie zaświadczenia zagranicę. Czynności składowe przy zamówieniu przez Internet.

  Aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności do pracy należy:
 • 1. Wypełnić wszystkie pola poniższego formularza.
 • 2. Automat na e-mail wyśle gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek i pełnomocnictwo.
 • 3. Należy wydrukować a następnie podpisać obie kartki i odesłać listem poleconym lub kurierem.
 • 4. Gdy otrzymamy list z podpisanymi dokumentami niezwłocznie uzyskamy zaświadczanie z Krajowego Rejestru Karnego.
 • 5. Uzyskane zaświadczenie zostanie nadto zeskanowane i wysłane na twój adres e-mail, zaś oryginał nadany zostanie Pocztą Polską (wszystkie kraje) lub kurierem (tylko Polska).


FORMULARZ ZAMÓWIENIA ZAŚWIADCZENIEA O NIEKARALNOŚCI

Dane osoby sprawdzanej:
Numer PESEL:
11 cyferek są w dowodzie lub nr paszportu gdy nie jesteś polakiem
Nazwisko rodowe:
nazwisko po ojcu/mężu
Nazwisko (w tym przybrane):
obecnie noszone nazwisko
Imiona:
np. Ewa Romana
Data urodzenia:
np. 21 maj 1961
Miejsce urodzenia:
np. Konin
Imię ojca:
np. Eryk
Imię matki:
np. Olga
Nazwisko rodowe matki:
np. Wiara
Obywatelstwo:
np. polskie
Adres zamieszkania polski lub zagraniczny:
np. 01-248 Ełk, ul. Mazurska 44/7


 • Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie:
  Kartoteka Karna
  Kartoteka Nieletnich
  Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym

 • Zakres informacji do sprawdzenia:
 • zaświadczenie dla nauczyciela (w trybie art. 10)
 • zaświadczenie z zakresem przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172)
 • zaświadczenie z zakresem art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606)
 • zaświadczenie do zamówień publicznych przetarg (art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)
 • zaświadczenie dla pośrednika kredytowego (w trybie art. 49)
 • zaświadczenie do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób taksówką
 • zaświadczenie do pracy
 • zaświadczenie dla księgowego / Ministerstwa Finansów
 • zaświadczenie dla pośredników ubezpieczeniowych
 • zaświadczenie uniwersalne pełny zakres sprawdzenia
 • zaświadczenie dla wychowawcy kolonijnego
 • zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC
 • zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa
 • zaświadczenie dla członka Komisji kwalifikacyjnej - eksploatacja urządzeń, instalacji, sieci
 • zaświadczenie na ławnika sądowego
 • zaświadczenie na kierownika/dyrektora SPZOZ
 • zaświadczenie do adopcji
 • zaświadczenie na celnika lub agenta celnego
 • zaświadczenie do pozwolenia na broń palną myśliwską
 • zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach
 • zaświadczenie do prowadzenia składowiska odpadów
 • zaświadczenie do pozwolenia na wytwarzanie odpadów


 • Apostille / Legalizacja w MSZ Zaświadczenie o niekaralności z apostille. (legalizacja wyłącznie w MSZ nie obejmuje legalizacji w konsulacie).

  Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione na język angielski. Zaświadczenie o niekaralności po angielsku.
  Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione na język niemiecki. Zaświadczenie o niekaralności po niemiecku.
 • Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
  Dane zamawiającego:
  Potwierdzenie zakupu:
  • na Fakturę
  • Paragon
  • PROMOCJA
  Cena:
   Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
  Adres do dostawy :
  • taki jak zamawiającego
  • taki jak do faktury
  • inny adres
  Uwagi do zamówienia:
  Osoba kontaktowa: