KRS ODPISY - PAPIEROWE I ELEKTRONICZNE

ODPIS zamówiony w tym serwisie to:
- najtańszy odpis KRS z pieczęciami Sądu (oryginał papierowy),
- bez logowania i konieczności weryfikacji internetowej odpisu KRS,
- faktura VAT na pełną kwotę którą płacisz,
- nie Musisz iść do Sądu - zamawiaj online.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ABY DZISIAJ OTRZYMAĆ SKAN A JUTRO MIEĆ KRS NA BIURKU

ODPISY DLA FIRM

Za pośrednictwem strony www.odpisy-krs.pl realizowana jest przez Internet w 24h wysyłka oryginalnych, papierowych opatrzonych pieczęciami urzędu odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego popularnie nazywanymi KRS-ami, które wydaje Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy z KRS są wysyłane lub dostarczane pod wskazany adres na warunkach wybranych podczas składania zamówienia. Żeby złożyć internetem zamówienie trzeba wypełnić formularz zamówienia odpisów z KRS online.

ORYGINALNE ODPISY Z KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Usługa KRS - skierowana jest do firm oraz osób prywatnych, które za pośrednictwem Internetu lub telefonu tel. 22 8416583, chcą złożyć zamówienie na oryginalny, sądowy, papierowy odpis z KRS - Krajowego Rejestru Sądowego i otrzymać przy tym jego skan w postaci pliku pdf na skrzynkę poczty elektronicznej "e-mail", zaś papierowy oryginał listem lub kurierem i to bez wizyty w Sądzie Gospodarczym lub ekspozyturze Krajowego Rejestru Sądowego.

CENA ODPISU Z KRS-u

Za uzyskanie KRS pobierane jest wynagrodzenie w wysokości określone w cenniku, przy czym całkowity koszt uzyskania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego składa się: opłata sądowa za wydanie odpisu, prowizja za usługę, podatek vat oraz koszty pocztowe lub kurierskie. Wysokość opłaty sądowej za poszczególne rodzaje odpisów podana została w cenniku. Zamawiający usługę krs może wybrać formę płatności w postaci przelewu kwoty do zapłaty na konto serwisu lub zapłatę gotówką przy odbiorze dokumentu u listonosza lub kuriera.

ODPISY DLA FIRM ZAREJESTROWANYCH W POLSCE

Serwis pozyskuje odpisy dla podmiotów gospodarczych mających siedzibę na obszarze Polski. Odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego uzyskiwane są dla firm zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców a także rejestrze stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych lub zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej a nadto w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego może zostać pobrany dla spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółdzielni, stowarzyszenia i fundacji.

WYMAGANE DANE DO UZYSKANIA ODPISU Z KRS

Przy realizacji usługi KRS konieczne jest podanie numeru, pod którym podmiot został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym lub jego aktualnej nazwy ewentualnie nr REGON lub NIP. Zobacz i zamów także rejestr zastawów lub zaświadczenie o niekaralności

POZYSKANIE ODPISU

Czas realizacji zamówienia na odpis z KRS wynosi od kilku godzin do kilku dni i zależy od godziny złożenia zamówienia, formy płatności i dnia tygodnia, w którym zostało złożone zamówienie. Odpis kurierem dostarczany jest na terenie całego kraju w czasie 24h, na terenie Warszawy w dniu zamówienia. Czas dostarczenia odpisu listem poleconym wynosi 3 dni robocze, zaś skan odpisu do pliku pdf wysyłany jest na adres e-mail niezwłocznie po uzyskaniu odpisu przy czym skan wysyłany jest nie wcześniej niż po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu lub wpłynięciu środków na konto bankowe.

PROCES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Po wypełnieniu formularza zamówienia odpisu oraz podaniu w nim nr KRS, adresu do wysyłki, sposób zapłaty i danych kontaktowych - zamówienie podlega weryfikacji przez pracownika. W formularzu należy podać rodzaj zamawianego odpisu, czy ma on być aktualny i zawierać wyłącznie najnowsze wpisy czy może ma być to odpis pełny i zawierać obok wpisów aktualnych również wpisy wykreślone takie jak np. poprzedni prezes.
Gdy przesłane zostanie zamówienie pracownik sprawdzi czy podmiot o podanym w zamówieniu nr KRS istnieje w rejestrze i dokona wyceny zamówienia. Następnie pracownik potwierdzi zamówienie dzwoniąc do klienta na telefon kontaktowy lub wyśle e-mail potwierdzający z danymi do przelewu o ile taka forma zapłaty została wybrana w formularzu.
Gdy klient zaakceptuje sposób realizacji zamówienia zostanie zapłacona za klienta opłata sądowa i zostanie pobrany odpis KRS z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Centrala w Warszawie. Następnie uzyskany odpis GRATIS będzie zeskanowany do pliku pdf i wysłany na adres e-mail ale tylko jeśli wcześniej wybrano opcję płatności przelewem.
Następnie papierowy oryginalny odpis KRS wraz z fakturą VAT lub paragonem nadany zostanie pocztą lub kurierem. Kopertę z odpisem można będzie odebrać u listonosza lub na poczcie bądź przyniesie ją kuriera. Formę dostawy wybiera się w formularzu zamówienia.