ODPISY KRS PAPIEROWE I ELEKTRONICZNE

ODPISY KRS KSIĘGI WIECZYSTE, KRK I REJESTRU ZASTAWÓW PAPIEROWE I ELEKTRONICZNE

Za pośrednictwem strony odpisy-krs.pl realizowana jest przez Internet wysyłka oryginalnych papierowych w tym skanów opatrzonych pieczęciami urzędu odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego popularnie nazywanymi KRS-ami, odpisów z ksiąg wieczystych, zaświadczeń o niekaralności, zaświadczeń i odpisów z Rejestru Zastawów które wydaje Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Ksiąg Wieczystych, Rejestr Zastawów oraz Krajowy Rejestr Karny. Dokumenty sądowe są wysyłane lub dostarczane pod wskazany adres na warunkach wybranych podczas składania zamówienia. Żeby złożyć internetem zamówienie trzeba wypełnić formularz zamówienia.

Co można zamówić na tej stronie:
- odpis z księgi wieczystej,
- odpis z KRS,
- zaświadczenie z KRS,
- zaświadczenie lub odpis z Rejestru Zastawów,
- zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
- odpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
- zaświadczenie o niekaralności,
- tłumaczenie przysięgłe na język angielski,
- tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki,
- informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
- informację o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego,
- legalizację lub apostille dokumentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

ORYGINALNE DOKUMENTY KRS, KSIĘGI WIECZYSTE, KRK I REJESTRU ZASTAWÓW

Serwis obsługuje firmy oraz osoby prywatne, które za pośrednictwem Internetu chcą złożyć zamówienie na oryginalny, sądowy, papierowy dokumenty i otrzymać przy tym jego skan w postaci pliku pdf na skrzynkę poczty elektronicznej "e-mail", zaś papierowy oryginał listem lub kurierem i to bez wizyty w urzędzie. Serwis pozyskuje odpisy dla podmiotów gospodarczych mających siedzibę na obszarze Polski. Odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego uzyskiwane są dla firm zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców a także rejestrze stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych lub zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej a nadto w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego może zostać pobrany dla spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółdzielni, stowarzyszenia i fundacji.

CENA DEKUMENTU KRS, KSIĘGA WIECZYSTA, KRK I REJESTR ZASTAWÓW

Za uzyskanie dokumentu lub weryfikację pobierane jest wynagrodzenie w wysokości określone w cenniku, przy czym całkowity koszt uzyskania dokumentu składa się: opłata sądowa za wydanie, prowizja za usługę, podatek vat oraz koszty pocztowe lub kurierskie. Wysokość opłaty sądowej za poszczególne rodzaje odpisów podana została w cenniku. Zamawiający usługę pozyskania dokumentu wnosi opłatę w formie przelewu kwoty do zapłaty na konto podane w formularzu zamówienia.

WYMAGANE DANE DO UZYSKANIA DOKUMENTU

Przy realizacji usługi konieczne jest podanie odpowiednich numerów w zależności od zamawianych dokumentów szczegółowo określone w formularzach zamówienia. Zobacz i zamów także rejestr zastawów lub zaświadczenie o niekaralności

POZYSKANIE ODPISU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia wynosi od kilku godzin do kilku dni i zależy od rodzaju dokumentu godziny złożenia zamówienia, formy płatności i dnia tygodnia, w którym zostało złożone zamówienie. Kurierem dokument dostarczany jest na terenie całego kraju w czasie 48h od dnia jego uzyskania. Czas dostarczenia odpisu listem poleconym wynosi 3 dni robocze od dnia jego uzyskania, zaś skan odpisu do pliku pdf wysyłany jest na adres e-mail niezwłocznie po uzyskaniu dokumentu przy czym skan wysyłany jest nie wcześniej niż po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu lub wpłynięciu środków na konto bankowe.