ODPISY KRS PAPIEROWE I ELEKTRONICZNE

ODPISY KRS KSIĘGI WIECZYSTE, KRK I REJESTRU ZASTAWÓW PAPIEROWE I ELEKTRONICZNE

Poprzez platformę odpisy-krs.pl możliwa jest wygodna wysyłka oryginalnych papierowych lub skanowanych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), ksiąg wieczystych, zaświadczeń o niekaralności oraz z Rejestru Zastawów. Serwis ten obsługuje Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, Ksiąg Wieczystych, Rejestr Zastawów oraz Krajowy Rejestr Karny. Dokumenty są dostarczane na wskazany adres zgodnie z wybranymi podczas zamówienia warunkami. Zamówienie online odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

Co można zamówić na tej stronie:
- odpis z księgi wieczystej,
- odpis z KRS,
- odpis z KRS z apostille,
- zaświadczenie z KRS,
- zaświadczenie lub odpis z Rejestru Zastawów,
- zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
- odpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
- zaświadczenie o niekaralności,
- tłumaczenie przysięgłe na język angielski,
- tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki,
- tłumaczenie przysięgłe na język włoski,
- informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
- informację o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego,
- legalizację lub apostille dokumentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

ORYGINALNE DOKUMENTY KRS, KSIĘGI WIECZYSTE, KRK I REJESTRU ZASTAWÓW

Serwis www.odpisy-krs.pl obsługuje zarówno firmy, jak i osoby prywatne, które chcą zamówić oryginalne, sądowe dokumenty za pośrednictwem Internetu. Klient otrzymuje skan dokumentu w formacie PDF na swoją skrzynkę pocztową e-mail, a także oryginał papierowy listem lub kurierem, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Serwis umożliwia pozyskiwanie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotów gospodarczych z siedzibą na obszarze Polski. Odpisy te są dostępne dla firm zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców, rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych lub zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dodatkowo, można uzyskać odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji.

CENA DEKUMENTU KRS, KSIĘGA WIECZYSTA, KRK I REJESTR ZASTAWÓW

Za uzyskanie dokumentu lub jego weryfikację pobierane jest wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym cennikiem. Całkowity koszt uzyskania dokumentu składa się z opłaty sądowej za wydanie, prowizji za usługę, podatku VAT oraz kosztów wysyłki pocztowej lub kurierskiej. Wysokość opłaty sądowej dla poszczególnych rodzajów odpisów jest podana w cenniku.

Osoba zamawiająca usługę pozyskania dokumentu dokonuje płatności poprzez przelew kwoty do zapłaty na konto wskazane w formularzu zamówienia. Każdy element kosztowy jest jasno określony i uwzględniony w procesie zamawiania, aby zapewnić przejrzystość i dokładność rozliczenia za usługę.

WYMAGANE DANE DO UZYSKANIA DOKUMENTU

Przy realizacji usługi konieczne jest podanie odpowiednich numerów w zależności od zamawianych dokumentów szczegółowo określone w formularzach zamówienia. Zobacz i zamów także rejestr zastawów lub zaświadczenie o niekaralności

POZYSKANIE ODPISU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia wynosi od kilku godzin do kilku dni i zależy od rodzaju dokumentu godziny złożenia zamówienia, formy płatności i dnia tygodnia, w którym zostało złożone zamówienie. Kurierem dokument dostarczany jest na terenie całego kraju w czasie 48h od dnia jego uzyskania. Czas dostarczenia odpisu listem poleconym wynosi 3 dni robocze od dnia jego uzyskania, zaś skan odpisu do pliku pdf wysyłany jest na adres e-mail niezwłocznie po uzyskaniu dokumentu przy czym skan wysyłany jest nie wcześniej niż po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu lub wpłynięciu środków na konto bankowe.