ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI NAUCZYCIEL

Informacja KRK.

  Świadecteo niekaralności Krajowy Rejestr Karny. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego dla nauczyciela to potocznie nazywane zaświadczenie o niekaralności lub świadectwo niekaralności.

  Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w wersji papierowej można uzyskać bez wizyty w urzędzie za pośrednictwem tej strony składając zamówienie przez formularz z dowolnego miejsca w Polsce lub zagranicy niezaleśnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania. Zaświadczanie zarówno dla osoby czy podmiotu zbiorowego ma format kartki A4.

  Co trzeba zrobić aby otrzymać zaświadczenie ?

  W celu zamówienia przez internet zaświadczenia o niekaralności nauczyciela trzeba wypełnić poniższy formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności. Po wypełnieniu prawidłowo formularza i po opłaceniu na adres e-mail podany w formularzu przesłany zostanie gotowy wniosek wraz z pełnomocnictwem do wydrukowania oraz podpisania. Z uwagi, iż Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym aby uzyskać informacje trzeba wyrazić zgodę na sprawdzenie poprzez podpisanie wniosku i pełnomocnictwa wyłącznie przez osobę która ma zostać sprawdzona (nauczyciel).

  Wniosek i pełnomocnictwo do wydrukowania. Dokumenty na e-mailu do podpisania i odesłania.

  Po wydrukowaniu i podpisaniu przesłanego e-mailem dokumentu (wniosku i pełnomocnictwa) należy przesłać go pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu zamówienia. Nie trzeba wysyłać skanu ani faxu gdyż wydrukowane podpisy nie są honorowane przez Polski Krajowy Rejestr Karny.

  Uzyskanie Zaświadczenia z KRK i koszty:

  Za sprawdzenie osoby czy podmiotu (zaświadczenie o niekaralności) Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę np w znakach opłaty sądowej 30 zł od osób fizycznych (w tym wszelka działalność gospodarcza) i 30 zł (od firmy wyłącznie posiadającej nr KRS) zaś na rzecz gminy należy wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Za przygotowanie i przesłanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy i opcji dodatkowych. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym. Dodatkowe opcje to uzyskaniu pieczęci klauzuli - Apostille z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie opłata wynosi 140 zł oraz tłumaczenie uwierzytelnione na język angielski opłata wynosi 133 zł zaś tłumaczenie uwierzytelnione na język niemiecki 133 zł.

  Koszt zaświadczenia o niekaralności z KRK. Cena:

  Całkowitą cena za zaświadczenie o niekaralności składa się z: opłaty sądowej 30 zł, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 17 zł, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (prowizja) od 40 zł oraz podatku vat 23%.

  Przy wypełnianiu poniższego formularza po kliknięciu w kółko "osoba fizyczna" szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe podanie nr PESEL, imion i nazwiska. Zaświadczenia wydawane przez Polski Rejestr Karny są w języku polskim. Zaświadczenie nie jest wydawane w języku innym niż język polski.

  Wysłanie zaświadczenia zagranicę. Podsumowanie zamówienia przez Internet.

  Aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela należy:
 • 1. Wypełnić wszystkie pola poniższego formularza zamówienia.
 • 2. Automat na e-mail wyśle gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek i pełnomocnictwo.
 • 3. Należy wydrukować a następnie podpisać obie kartki i odesłać na adres podany w e-mailu.
 • 4. Gdy otrzymamy podpisane dokumenty niezwłocznie uzyskamy zaświadczanie z Krajowego Rejestru Karnego.
 • 5. Uzyskane zaświadczenie zostanie nadto zeskanowane i wysłane na twój adres e-mail, zaś oryginał nadany zostanie Pocztą Polską (wszystkie kraje) lub kurierem (tylko Polska).


Formularz zamówienia KRK dla nauczyciela :

Zaświadczenie o niekaralności nauczyciel :
Trzeba wybrać jedno z kółeczek:
 • Osoby fizyczne (np. Paweł Nowak)
 • Firmy (wyłącznie posiadające nr KRS)


 • 11 cyferek są w dowodzie
 • nazwisko po ojcu/mężu
 • obecnie noszone nazwisko
 • np. Ewa Romana
 • np. 21 maj 1961
 • np. Konin
 • np. Eryk
 • np. Olga
 • np. Wiara
 • np. polskie
 • np. 01-248 Ełk, ul. Mazurska 44/7


 • Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie:
  Kartoteka Karna
  Kartoteka Nieletnich
  Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym

 • Zakres informacji do sprawdzenia:
 • zaświadczenie dla nauczyciela (w trybie art. 10)
 • zaświadczenie do zamówień publicznych (przetargi, w trybie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14)
 • zaświadczenie dla pośrednika kredytowego (w trybie art. 49)
 • zaświadczenie do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób taksówką
 • zaświadczenie celem podjęcia pracy
 • zaświadczenie dla księgowego / Ministerstwa Finansów
 • zaświadczenie dla pośredników ubezpieczeniowych
 • zaświadczenie uniwersalne pełny zakres sprawdzenia
 • zaświadczenie dla wychowawcy kolonijnego
 • zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC
 • zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa
 • zaświadczenie dla członka Komisji kwalifikacyjnej - eksploatacja urządzeń, instalacji, sieci
 • zaświadczenie na ławnika sądowego
 • zaświadczenie na kierownika/dyrektora SPZOZ
 • zaświadczenie do adopcji
 • zaświadczenie na celnika lub agenta celnego
 • zaświadczenie do pozwolenia na broń palną myśliwską
 • zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
 • zaświadczenie do prowadzenia składowiska odpadów
 • zaświadczenie do pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • zaświadczenie z zakresem (skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe)

 • Apostille / Legalizacja w MSZ (legalizacja wyłącznie w MSZ nie obejmuje legalizacji w konsulacie)

  Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione na język angielski.
  Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione na język niemiecki.
 • Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
  Dane zamawiającego:
  Potwierdzenie sprzedaży:
  • na fakturę
  • paragon
  • PROMOCJA
  Cena:
   Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
  Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
  • taki jak zamawiającego
  • taki jak do faktury
  • inny adres
  Uwagi do zamówienia:

  Osoba kontaktowa: