WERYFIKACJA W REJESTRZE ZASTAWÓW

WERYFIKACJA W REJESTRZE ZASTAWÓW

Sprawdzamy w dni robocze od godz. 10:00 do 14:00
obecnie czas oczekiwania wynosi do 60 min
od przysłania potwierdzenia przelewu w powyższych godzinach
POMOC tel. 728-645-080


Weryfikacja w Rejestrze Zastawów na czym polega ?
Weryfikacja w Rejestrze Zastawów polega na sprawdzeniu czy osoba fizyczna (w tym działalność gospodarcza) lub firma (osoba prawna) posiada zastawy wpisane do rejestru zastawów lub czy dana maszyna, pojazd, papiery wartościowe itp. zostały obciążone kredytem i są wpisane do rejestru zastawów. Odpisy i zaświadczenia mają moc dokumentów wydawanych przez Sąd gdyż są pobierne z Sądu. Jak to sprawdzić przeczytasz poniżej.

Jak zweryfikować ?
W celu weryfikacji trzeba wypełnić poniższy formularz zamówienia wybierając czy ma to być zaświadczenie z Rejestru Zastawów czy odpis czy informacja.

Rejestr Zastawów udostępnia cztery rodzaje dokumentów:
  1. DW-1 zaświadczenie o wpisie firmy lub osoby jako zastawcy w rejestrze zastawów, (sprawdzenie firmy lub osoby)
  2. DW-2 zaświadczenie o wpisie firmy lub osoby jako zastawcy określonej rzeczy np. pojazdu w rejestrze zastawów,
  3. DW-3 podanie numeru pozycji rejestru zastawów (informacja),
  4. DW-4 odpis z rejestru zastawów.
Co należy zrobić ?
Po wypełnieniu formularza system wyliczy wielkość opłat oraz poda dane do przelewu. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na e-mail podany w zakładce kontakt. Gdy otrzymamy potwierdzenie przelewu przystąpimy do weryfikacji w Rejestrze Zastawów. Po uzyskaniu danych z Rejestru Zastawów i zgodnie z opcją wyboru zaświadczenie, odpis lub informacja - zostanie przesłany na podany w zamówieniu adres dostawy listem poleconym lub kurierem a także skan na e-mail.

Koszty składowe weryfikacji:
Za wefyfikację w Rejestrze Zastawów, pobierana jest opłata w zależności od wybranego rodzaju dokumentu. Za przygotowanie wniosku oraz złożenie go w rejestrze i odbiór gotowego zaświadczenia, odpisu lub informacji z Rejestru Zastawów pobierana jest prowizja plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed weryfikacją w Rejestrze Zastawów.

Cena weryfikacji w rejestrze zastawów:
Zaświadczenie, odpis lub informacja kosztuje od 80 zł. Przy wypełnianiu poniższego formularza szczególną uwagę należy zwrócić i sprawdzić nr PESEL, REGON lub VIN.

Wybór dokumentu z Rejestru Zastawów - należy wybrać jeden rodzaj dokumentu i wypełnić formularz zamówienia:
ZAMÓW WERYFIKACJĘ OSOBY FIRMY W REJESTRZE ZASTAWÓW
ZAMÓW WERYFIKACJĘ SAMOCHODU MASZYNY W REJESTRZE ZASTAWÓW
ZAMÓW WERYFIKACJĘ ODPIS Z REJESTRU ZASTAWÓW