WERYFIKACJA ODPIS Z REJESTRU ZASTAWÓW

WERYFIKACJA ODPIS Z REJESTRU ZASTAWÓW

Odpisy z Rejestru Zastawów.

Odpisy z Rejestru Zastawów można uzyskać za pośrednictwem tego serwisu przez Internet. Odpisy mają zazwyczaj 3-4 strony A4. Uzyskany odpis aktualny lub pełny ma moc dokumentu wydawanego przez Sąd. Na każdym odpisie z rejestru zastawów umieszcza się informację, że toczy się postępowanie o zmianę wpisu lub o wykreślenie zastawu pod podaną sygnaturą sprawy lub informacje o braku w rejestrze zastawów danego numeru pozycji rejestru, lub informacje o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

Jak zamówić odpis z Rejestru Zastawów ?

W celu zamówienia dokumentu przez Internet trzeba wypełnić poniższy formularz zamówienia wybierając rodzaj odpisu i podając numer pozycji.

Rejestr Zastawów udostępnia odpisy:
 1. aktualny
 2. pełny
Co należy zrobić ?

Po wypełnieniu formularza system wyliczy wielkość opłat oraz poda dane do przelewu. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na e-mail podany w zakładce kontakt. Gdy otrzymamy potwierdzenie przelewu przystąpimy do pobrania dokumentu w Rejestrze Zastawów. Po uzyskaniu danych z Rejestru Zastawów i zgodnie z opcją wyboru odpis lub informacja - zostanie przesłany na podany w zamówieniu adres dostawy listem poleconym lub kurierem oraz na adres e-mail.

Realizacja zamówienia i ponoszone koszty za odpis z Rejestru Zastawów:

Za uzyskanie odpisu z Rejestru Zastawów, pobierana jest opłata sądowa. Za przygotowanie wniosku oraz złożenie go w rejestrze i odbiór gotowego odpisu pobierana jest prowizja plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Rejestrze Zastawów.

Cena odpisu:

Odpis zamawiany na tej stronie kosztuje 80 zł za jedną sztukę (jeden nr pozycji).

Przy wypełnianiu poniższego formularza szczególną uwagę należy zwrócić i prawidłowo podać numer pozycji rejestru. W przypadku braku numeru pozycji rejestru zastawu należy go uzyskać poprzez zamówienie weryfikacji osoby lub firmy.FORMULARZ ZAMÓWIENIA ODPISU Z REJESTRU ZASTAWÓW

DW-4 - odpis z rejestru zastawów:


 • Należy wybrać rodzaj odpisu:
 • aktualny - zawierający aktualną treść wpisów w rejestrze zastawów pod daną pozycją rejestru
 • pełny - zawierający treść wszystkich wpisów w rejestrze zastawów dokonanych pod daną pozycją rejestru
Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
Dane zamawiającego:
Potwierdzenie zakupu:
 • na Fakturę
 • Paragon
 • PROMOCJA
Cena:
  Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
Adres do dostawy :
 • taki jak zamawiającego
 • taki jak do faktury
 • inny adres
Uwagi do zamówienia:
Osoba kontaktowa: